เกี่ยวกับ QAO
 การประกันคุณภาพ
 เอกสารประกันคุณภาพ
 การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
 LEAN
 CUPT QA/AUN QA
 EdPEx/TQA
 Ranking
 การประชุม
โครงการ/กิจกรรม
ระบบสารสนเทศ
ศูนย์เครือข่าย สมศ.
 รวม Link ประกันคุณภาพ
อื่นๆ


  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานประกันคุณภาพ

 
a a
4

ประชาสัมพันธ์ :
ประกาศเรื่อง :

ความเคลื่อนไหวอื่นๆ :

 

สัมมนา/อบรม :

 

 

 

 

กิจกรรมสำนักงานประกันคุณภาพ :
วารสารข่าวประกันคุณภาพ ฉบับล่าสุด :

aโครงการอบรมผู้ประเมิน AUN รุ่นที่ 3

aโครงการ Tool Training ครั้งที่ 4

aอบรมผู้ประเมิน AUNQA


aโครงการ Tool Training ครั้งที่ 3

 

 

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2559


 

 

จำนวนผู้เข้าชม


ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557


Copyright 2011 สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0 7428 2940, 0 7428 2822 Fax. 0 7428 2822 E-mail : psu-qao@group.psu.ac.th