::   อัตลักษณ์ (Identity) : นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม   ::   เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยวิจัย   ::   วัฒนธรรม (Culture) : ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)   ::   
 เกี่ยวกับ QAO
 การประกันคุณภาพ
 เอกสารประกันคุณภาพ
 การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
 LEAN
 CUPT QA
 EdPEx/TQA
 Ranking
 การประชุม
โครงการ/กิจกรรม
ระบบสารสนเทศ
 รวม Link ประกันคุณภาพ


  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานประกันคุณภาพ

Slide 1
Slide 2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a a
4

ประชาสัมพันธ์ :
ประกาศเรื่อง :

ความเคลื่อนไหวอื่นๆ :

สัมมนา/อบรม :

  • อบรมเชิงปฏิบัติการ tool training ครั้งที่ 3 (การจัดการความรู้) ฟ ฟ
    • รายละเอียดโครงการ
    • ลงทะเบียน
  •  

  • ประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูล QS Graduate Employability Rankings 2016  วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

 

 
กิจกรรมสำนักงานประกันคุณภาพ :
วารสารข่าวประกันคุณภาพ ฉบับล่าสุด :

aโครงการ Tool Training ครั้งที่ 1 ฟฟ

aโครงการ AUN-QA

aop รุ่นที่ 2


a op รุ่นที่ 1

 

 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2558


 

 

จำนวนผู้เข้าชม


ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557


Copyright 2011 สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0 7428 2940, 0 7428 2822 Fax. 0 7428 2822 E-mail : psu-qao@group.psu.ac.th